Urząd Miejski w Radomiu

Wydatki przedszkola w roku 2016

Wydatki przedszkola w roku 2016 przeznaczone są na:

 

-          wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

-          zakup materiałów i wyposażenia

-          zakup wody

-          wywóz nieczystości

-          zakup środków żywności

-          zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-          zakup materiałów papierniczych

-          zakup energii

-          zakup usług remontowych

-          bieżące naprawy

-          zakup usług telekomunikacyjnych

-          zakup usług dostępu do sieci Internet

-          zakup pozostałych usług

-          bieżące opłaty za media

-          podróże służbowe krajowe – bilety MPK

-          różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe

-          odpisy na ZFŚS

-          szkolenia pracowników

-          badania pracowników

Metadane

Data publikacji : 14.03.2013
Data modyfikacji : 07.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Wólczyńska

Opcje strony

do góry