Urząd Miejski w Radomiu

Wnioski i Sprawy

FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wnioski-i-uwagi-do-plan/33811,Formularze-do-pobrania.html 

FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI
DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wnioski-i-uwagi-do-stud/33812,Formularze-do-pobrania.html

Metadane

Data publikacji : 07.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Wilczyński

Opcje strony

do góry