Urząd Miejski w Radomiu

613831-N-2020 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami i budowlami wraz z infrastrukturą techniczną, stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, położonych przy ul. Ofiar Firleja i ul. Wincentego Witosa, tworzących teren cmentarza komunalnego w Radomiu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.12.2020
Data modyfikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Grabowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Grabowska

Opcje strony

do góry