Usługi

Data publikacji 15.07.2019

U559391-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów, nalepek oraz zaprojektowania i wyprodukowania tablic informacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 2 i 3 zamówienia oraz unieważnieniu części 1 zamówienia

Data publikacji 15.07.2019

Data modyfikacji 15.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 124 wizyt