Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

U/558545/N/2018
Data publikacji 07.06.2018

558545-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę składu, druku i dostawy 300 szt. plakatów i 1 szt. tablicy informacyjnej dla promocji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 07.06.2018

Data modyfikacji 07.06.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 360 wizyt