Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu. Rozstrzygnięcie protestu.

DOTYCZY  postępowania ogłoszonego w dniu 20 czerwca 2008

           

                                                                                               Radom, dnia 27 czerwca 2008 r.

 

GMINA MIASTA RADOMIA

 

 

 

 

Znak sprawy: In.III-3410/53/7/08

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie  „Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu”.

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający:

 

  1. informuje, iż w dniu 27.06.2008 r. Wykonawca:  POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa, wniósł protest dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. wzywa Wykonawców do wzięcia udziału  w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu (art. 181 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy),
  3. zamieszcza poniżej treść ww. protestu.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2008
Data modyfikacji : 16.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eugeniusz Kaczmarek - Dyrektor Wydziału Inwestycji
Osoba udostępniająca informację:
Beata Piechota
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry