Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publiczn/49841,Aktualizacja-Planu-postepowan-Gminy-Miasta-Radomia-dot-udzielenia-zamowien-publi.html
2021-03-06, 03:05

Aktualizacja Planu postępowań Gminy Miasta Radomia dot. udzielenia zamówień publicznych na 2020 rok (roboty budowlane i usługi oraz dostawy służące realizacji robót budowlanych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. Euro netto) - prowadzący Wydział Inwestycji

Aktualizacja Planu postępowań Gminy Miasta Radomia dot. udzielenia zamówień publicznych na 2020 rok (roboty budowlane i usługi oraz dostawy służące realizacji robót budowlanych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. Euro netto) - prowadzący Wydział Inwestycji

Metadane

Data publikacji : 26.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Piechota Wydział Inwestycji
Osoba udostępniająca informację:
Beata Piechota Wydział Inwestycji

Opcje strony