Dostawy

D/559070/N/2019
Data publikacji 05.07.2019

559070-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji 05.07.2019

Data modyfikacji 05.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 155 wizyt