Dostawy

Data publikacji 18.06.2019

D554636-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Data publikacji 18.06.2019

Data modyfikacji 18.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 292 wizyt