Urząd Miejski w Radomiu

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości osób składających oświadczenia

2. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę

3. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście; tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik USC, ul. Moniuszki 9, I piętro, pokój 103, tel. 48 36 20 219

z-ca kierownika USC, I piętro, pokój 102 i 106, tel. 48 36 20 542 oraz 48 36 20 526

 

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Radomiem, a rodzice dziecka nie dysponują odpisem jego aktu urodzenia, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo poza Radomiem i nie dysponują odpisem aktu małżeństwa, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

 

Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

Podstawa prawna

1. Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016  poz. 2064 ze zm.),

2. Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.
z 2017 poz. 682)

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry