Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/45207,Nr-4492019-w-sprawie-zmiany-Zarzadzenia-Nr-33262018-Prezydenta-Miasta-Radomia-z-.html
2020-10-26, 02:41

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 449/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3326/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mamo, Tato Wracaj do Pracy!”, realizowanego przez Gminę Miasta Radomia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu ...

Metadane

Data publikacji : 17.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta

Opcje strony