Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 3326/2018 w sprawie powołania Zespołu projektowego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mamo Tato Wracaj do Pracy!”, realizowanego przez Gminę Miasta Radomia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ...

Metadane

Data publikacji : 10.10.2018
Data modyfikacji : 17.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Majcher

Opcje strony

do góry