Zarządzenia Prezydenta

Strona znajduje się w archiwum.

Z/1408/2016
Data publikacji 31.05.2016

Nr 1408/2016 w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2015 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz...

Załączniki

Data publikacji 31.05.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta – Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Magdalena Majcher
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 547 wizyt