Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 1408/2016 w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2015 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz...

Metadane

Data publikacji : 31.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta

Opcje strony

do góry