Zarządzenia Prezydenta

Strona znajduje się w archiwum.

Z/5009/2014
Data publikacji 21.05.2014

Nr 5009/2014 W sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2013 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2013 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz...

Załączniki

Data publikacji 21.05.2014

Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta - Andrzej Kosztowniak

Osoba publikująca: Magdalena Majcher
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 697 wizyt