Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 234/2005

 

 

 

Zarządzenie nr234 /2005

 

Prezydenta Miasta Radomia

 

z dnia15 czerwca 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 28a ust. 1 oraz art.35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Wprowadzam procedury kontroli finansowej przeprowadzanej w Urzędzie Miasta Radomia stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

 

 

1.Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu do

 

bezwzględnego przestrzegania procedur kontroli.

 

2.Nadzór nad przestrzeganiem procedur sprawuje Skarbnik Miasta.

 

3.Kontrolę okresową przestrzegania procedur na polecenie Prezydenta wykonuje

 

Biuro Kontroli i Rewizji.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.06.2005
Data modyfikacji : 18.12.2013
Obowiązuje od : 23.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Budżetu i Podatków, osoba odpowiedzialna Dyrektor Tadeusz Murawski
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Kołodziejska
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kacprzak

Opcje strony

do góry