Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 233/2005

 

 

 

Zarządzenie nr 233 /2005

 

Prezydenta Miasta Radomia

 

z dnia czerwca 2005 roku

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania kontroli miejskich jednostek organizacyjnych przez Biuro Kontroli i Rewizji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 28a ust. 1 oraz art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 

* 1

 

 

 

Wprowadzam „Regulaminu przeprowadzania kontroli miejskich jednostek organizacyjnych przez Biuro Kontroli i Rewizji Urzędu Miejskiego w Radomiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

* 2

 

 

 

Traci moc Uchwała Nr 147/2000 Zarządu Miasta radomia z dnia 15 września 2000 r. w sprawie regulaminu kontroli miejskich jednostek organizacyjnych.

 

 

 

* 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.06.2005
Data modyfikacji : 19.09.2013
Obowiązuje od : 23.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Kontroli i Rewizji, osoba odpowiedzialna Dyrektor Anna Ławida
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Kołodziejska
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kacprzak

Opcje strony

do góry