Wydział Windykacji

Data publikacji 11.02.2011

symbol W

 

Wydział Windykacji

p.o. Dyrektora Robert Orzechowski

ul. Reja 5

tel. (48) 36 20 487

fax. (48) 36 20 738

e-mail: windykacja@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, dla których

 ustalania lub określania i pobierania jest właściwy - Prezydent Miasta Radomia,

2. prowadzenie egzekucji należności pieniężnych innych wierzycieli w następstwie zbiegu egzekucji

 administracyjnych i egzekucji administracyjnych i sądowych,

3. sporządzanie planów podziału środków wyegzekwowanych w postępowaniu zbiegowym,

4. zabezpieczenie należności pieniężnych Gminy Radom,

5. udzielanie ulg w zakresie kosztów egzekucyjnych,

6. rozpatrywanie skarg na czynności egzekucyjne oraz przewlekłość postępowania egzekucyjnego,

7. zgłaszanie wierzytelności z tytułu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu upadłościowym.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 18.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 10612 wizyt