Wydział Komunikacji

Data publikacji 11.02.2011

symbol Km.

 

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor Małgorzata Malmon

ul. Kilińskiego 30

pok. 2,    tel. (48) 362 05 18

 tel. (48) 36 20 517 

 

 fax. (48) 36 20 517

e-mail: komunikacja@umradom.pl

 

 


Referat Rejestracji Pojazdów

e-mail: rejestracjapojazdow@umradom.pl

pok. 13,   tel. (48) 36 20 342

pok. 14,   tel. (48) 36 20 373

pok. 15,   tel. (48) 36 20 394

  tel. (48) 36 20 481

  tel. (48) 36 20 347

pok. 37, tel. (48) 36 20 352

załatw sprawę

 

Referat Praw Jazdy

e-mail: prawajazdy@umradom.pl

pok. 10,   tel.  (48) 36 20 262 

pok. 19,   tel.  (48) 36 20 472

pok. 8,     tel.  (48) 36 20 207

  załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów oraz rejestracja czasowa i czasowe wycofanie pojazdów

z ruchu,

2. dokonywanie zmian w zakresie własności lub danych technicznych pojazdów, wydawanie

wtórników oznaczeń,

3. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów oraz decyzji na wykonanie,

i zamontowanie tabliczki znamionowej zastępczej,

4. kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdów,

5. wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów,

6. prowadzenie akt pojazdów,

7. wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich

wtórników (prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy),

8. dokonywanie zmian danych w ewidencji kierowców,

9. prowadzenie postępowań w zakresie zatrzymania prawa jazdy, cofania i przywracania

uprawnień kierowcom,

10. wydawanie decyzji kierujących na egzamin sprawdzający, badania lekarskie i psychologiczne,

11. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

12. prowadzenie akt kierowców,

13. wydawanie zaświadczeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami,

14. realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 50 a i 130 a ustawy

Prawo o ruchu drogowym,

15. udzielanie informacji i przekazywanie dokumentów uprawnionym organom,

16. gospodarka drukami ścisłego zarachowania i tablicami rejestracyjnymi,

17. wystawianie rachunków dotyczących sprzedaży realizowanej przez Wydział,

18. wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów/wykładowców,

19. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,

20. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz stację

 kontroli pojazdów,

21. prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie,

22. nadzór i kontrola nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 128448 wizyt