Urząd Miejski w Radomiu

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Miasta Radomia

Koordynator do spraw dostępności w Radomiu  został wyznaczony w związku z realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy

w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie
z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Inspektora ds. bhp i p.poż. w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Dane kontaktowe: 

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Miasta Radomia

adres do korespondencji: ul. Jana Kilińskiego 30, pok.124, 26-600 Radom

telefon: 48 36 20 735 

e-mail: dostepnosc@umradom.pl 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 1841/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020
Data modyfikacji : 14.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry