Biuro Sportu

Data publikacji 11.12.2014

symbol BSp


 

Biuro Sportu i Turystyki

Kierownik Mirosław Paluch

ul. Żeromskiego 53, pok. 264

tel. 48 36 20 892; 36 20 562, 36 20 953

e-mail: sport@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej,

2. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej w trybie art. 25 ustawy Prawo

o stowarzyszeniach,

3. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi

w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawy o sporcie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

4. współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury

fizycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5. współorganizacja i koordynacja programów sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz imprez sportowych  rekreacyjnych realizowanych na terenie miasta Radomia,

6. ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej  i uczniowskich klubów sportowych,

7. współpraca w zakresie powierzonych zadań z obszaru kultury fizycznej  spółce

MOSiR,

8. realizacja zadań z zakresu systemu stypendialnego dla sportowców.

Data publikacji 11.12.2014

Data modyfikacji 22.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 8539 wizyt