Geolog Miejski

Data publikacji 11.02.2011

symbol GM

 

 

Geolog Miejski

Elżbieta Wieczorek

ul. Kilińskiego 30

pok. 313, tel. (48) 36 20 690

e-mail: geolog@umradom.pl

 

Do zadań stanowiska należy:

1. kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą prawo geologiczne i górnicze,

2. sprawy związane z zatwierdzeniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, dotyczące właściwości starosty,

3. udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych właściwością starosty,

4. ustalanie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez

 zatwierdzonego projektu robót geologicznych.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 5200 wizyt