Biuro Zamówień Publicznych

Data publikacji 11.02.2011

symbol BZP

 

 

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik Aneta Ćwiklińska

ul. Żeromskiego 53

pok. 189a, tel. (48) 36 20 284

e-mail: bzp@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w procedurach,

których przedmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych, w oparciu o ustawę

Prawo Zamówień Publicznych,

2. analiza i nadzór przedkładanych planów zamówień publicznych,

3. sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych,

4. udzielanie odpowiedzi komórkom organizacyjnym Urzędu na wnioski w sprawie zamówień,

których przedmiot nie obejmuje projektów i robót budowlanych, do których nie stosuje się

przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

5. występowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych w sytuacjach tego wymagających,

6. prowadzenie wskazanych zamówień na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta

Radomia nie posiadających osobowości prawnej,

7. sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie planów

zamówień publicznych przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz

zamieszczanie planu postępowań na stronie internetowej Zamawiającego,

8. analiza orzecznictwa oraz obowiązujących przepisów związanych z zamówieniami publicznymi,

 a w ślad za tym opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych regulaminów związanych

z udzielaniem zamówień publicznych.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 8765 wizyt