Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BP

Zadania Biura: 

1) współpraca z Radą Miejską, w tym:

1) współpraca z Biurem Rady Miejskiej w zakresie uchwał,

2) nadzór w zakresie terminowego przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje,

wnioski radnych i parlamentarzystów,

3) prowadzenie rejestru oraz przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego aktów normatywnych i innych aktów prawnych

z wyłączeniem uchwał Rady Miejskiej,

4) prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta,

2) organizacja pracy i obsługa sekretariatów, w tym:

1) organizacja pracy oraz obsługa techniczna i administracyjna sekretariatów Prezydenta,

Zastępców Prezydenta,

2) dbałość o prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów przygotowywanych dla

Prezydenta Miasta,

3) przygotowywanie zestawień i analiz z zakresu zadań Kancelarii Prezydenta,

4) organizacja spotkań Prezydenta,

5) realizacja zadań wynikających z regulaminu udzielania patronatów oraz udziału Prezydenta

w komitetach honorowych,

6) realizacja zadań wynikających z regulaminu przyznawania medalu Prezydenta Miasta

Radomia i medalu Bene Merenti Civitas Radomiensis.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony

do góry