Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/biuro-nadzoru-wlascicie/14102,symbol-NW.html
2020-07-04, 16:36

symbol NW

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik Biura Małgorzata Błażewicz

ul. Żeromskiego 53 
pok. 148, 149

tel. (48) 36 20 389

tel. (48) 36 20 391

fax: (48) 36 20 388

e-mail: rgg@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. nadzór właścicielski z zachowaniem przepisów ksh nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miasta

 Radomia i spółkami z większościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakładowym,

2. współpraca ze spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakła-

 dowym,

3. nadzór nad realizacją przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z.o.o.

 transportu osób niepełnosprawnych,

4. Koordynacja zadań związanych z rozbudową i modernizacją lotniska cywilnego użytku

 publicznego RADOM-SADKÓW, w tym wymiana korespondencji z Zarządcą lotniska,

 Dwództwem 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, Stołecznym Zarządem Infrastruktury.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 06.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony