Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Data publikacji 11.02.2011

symbol NW

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik Biura Małgorzata Kozera

ul. Żeromskiego 53 
pok. 148, 149

tel. (48) 36 20 389

tel. (48) 36 20 391

fax: (48) 36 20 388

e-mail: rgg@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. nadzór właścicielski z zachowaniem przepisów ksh nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miasta

 Radomia i spółkami z większościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakładowym,

2. współpraca ze spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakła-

 dowym,

3. nadzór nad realizacją przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z.o.o.

 transportu osób niepełnosprawnych,

4. Koordynacja zadań związanych z rozbudową i modernizacją lotniska cywilnego użytku

 publicznego RADOM-SADKÓW, w tym wymiana korespondencji z Zarządcą lotniska,

 Dwództwem 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, Stołecznym Zarządem Infrastruktury.

5. koordynacja i nadzór nad zadaniami i obowiązkami Gminy wynikającymi

 z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 23.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 9053 wizyt