Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/biuro-nabywania-i-zbywa/44569,Symbol-BZN.html
2019-12-14, 10:00

Symbol BZN

Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminnych

p.o. kierownik Sandra Marcinowska

pok. 207, tel (48) 36 20 813

e-mail: bzn@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. przygotowywanie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom

do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym,

2. organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych,

3. zamiany, darowizny nieruchomości,

4. wykonywanie prawa pierwokupu na rzecz gminy,

5. nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, w tym: w trybie Ordynacji podatkowej, ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo ochrony środowiska, w drodze

darowizny,

6. ustanawianie służebności gruntowych,

7. przygotowywanie dokumentacji do sporządzenia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży,

oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, darowizny i nabywania nieruchomości do zasobu

gminnego,

8. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłaśności w drodze umowy bądź

sądownie nieruchomości gminnych,

9. tworzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości w zakresie zadań realizowanych

w biurze,

10. prowadzenie budżetu biura.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 14.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony