Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BIP

Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

kierownik Katarzyna Piechota-Kaim

pok. 118

tel. 48 36 20 372; 48 36 20 319, 

tel. 48 36 20 229, 48 36 20 742

rzecznik@umradom.pl  

 

Zadania Biura: 

1. realizacja polityki informacyjnej władz miasta,

2. organizacja konferencji prasowych i publicznych wystąpień Prezydenta i jego zastępców

oraz współpraca z mediami w tym zakresie,

3. prezentowanie przedstawicielom mediów stanowiska Prezydenta w bieżących sprawach

dotyczących Miasta Radomia,

4. autoryzowanie wywiadów prasowych Prezydenta i Zastępców Prezydenta,

5. tworzenie polityki informacyjnej oraz strategii medialnej Urzędu Miejskiego poprzez

przygotowanie i koordynowanie działań związanych z komunikacją medialną i kampanii

informacyjnych,

6. przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do realizowania polityki

informacyjnej,

7. analiza artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyjnych, wpisów na platformach

internetowych dotyczących pracy Urzędu Miejskiego, a także przygotowywanie

8. i redagowanie sprostowań, polemik oraz wyjaśnień,

9. przygotowywanie materiałów merytorycznych oraz graficznych na konferencje prasowe

Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta;

10. przygotowywanie wystąpień i publikacji okolicznościowych dla Prezydenta i Zastępców

Prezydenta,

11. prowadzenie i udostępnianie zbiorów archiwum fotograficznego dotyczącego wydarzeń

miejskich,

12. koordynacja prac  związanych z przygotowaniem oraz emisją w telewizji i radiu audycji

o tematyce samorządowej,

13. koordynacja prac  Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Miejskiego,

14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu wypełnienia obowiązków

związanych z publikacją informacji publicznej,

15. koordynacja udostępnienia informacji publicznej na wniosek,

16. przygotowywanie oraz publikacja informacji dotyczących aktualnej pracy Urzędu

Miejskiego oraz ważnych dla miasta wydarzeń na internetowej stronie miasta,

17. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień zawieranych z innymi jednostkami

samorządowymi, organami administracji rządowej i innymi podmiotami,

18. nadawanie uprawnień dostępu do BIP pracownikom Urzędu oraz gminnych jednostek

organizacyjnych.

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 27.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry