Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego z dnia 24.02.2020r. znak: WI-I.7820.4.2.2019.AW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: "Budowa budowli regulacyjnych rzeki Mlecznej" w ramach zadania "Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu" realizowana w ramach projektu pn.: " Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównowazoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14CCA/PL/000101).

Metadane

Data wytworzenia : 28.02.2020
Data publikacji : 28.02.2020
Obowiązuje od : 28.02.2020
Obowiązuje do : 16.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Młynek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony

do góry