Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Miasta Radomia

Data publikacji 01.12.2015

Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Poziomy zostały opracowane dla poszczególnych rodzajów odpadów na podstawie  sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radomia.

Data publikacji 01.12.2015

Data modyfikacji 31.03.2016
Rejestr zmian
Autor : Magdalena Żuchowska

Osoba publikująca: Robert Kolasa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 1071 wizyt