Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Data publikacji 01.12.2015

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) Zakład mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów, ul. W. Witosa 94, 26600 Radom zarządzany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. W. Witosa 76 w Radomiu, tel.: 48 384 76 06 wew. 58, fax 48 384 76 07, e-mail: radkom@radkom.com.pl

Zakład ten został wskazany w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Data publikacji 01.12.2015

Data modyfikacji 19.02.2016
Rejestr zmian
Autor : Aleksandra Stobieniecka-Nitek

Osoba publikująca: Aleksandra Stobieniecka-Nitek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 2219 wizyt