Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
18.06.2019 21:23 Marzena Łojek
publikacja
18.06.2019 16:00 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Nagrania obrad
18.06.2019 15:08 Karolina Krawczuk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Kategoria: Usługi
18.06.2019 15:06 Karolina Krawczuk
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
18.06.2019 14:59 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
18.06.2019 14:59 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
18.06.2019 14:59 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
18.06.2019 14:58 Karol Majcher
Podinspektor
publikacja
18.06.2019 14:58 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
18.06.2019 14:48 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytanie
Kategoria: Usługi
18.06.2019 14:42 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Usługi
18.06.2019 14:07 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
18.06.2019 14:01 Agnieszka Kotowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitalowej
Kategoria: Usługi
18.06.2019 13:59 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
18.06.2019 13:58 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
18.06.2019 13:56 Karolina Krawczuk
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
18.06.2019 13:53 Karolina Krawczuk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Kategoria: Dostawy
18.06.2019 13:52 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
Kategoria: Usługi
18.06.2019 13:52 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
18.06.2019 13:51 Karolina Krawczuk
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
18.06.2019 13:39 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Kategoria: Dostawy
18.06.2019 13:33 Agnieszka Kotowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria: Dostawy
18.06.2019 13:32 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
18.06.2019 13:16 Małgorzata Ofiara
modyfikacja
Załącznik: maj
Kategoria: 2019 rok
18.06.2019 13:16 Małgorzata Ofiara
modyfikacja
Załącznik: kwiecień
Kategoria: 2019 rok
18.06.2019 11:23 Sylwia Sykuła
publikacja
18.06.2019 11:15 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:14 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:14 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:13 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:12 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:12 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:11 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:10 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:10 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:09 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:09 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:08 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:08 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 11:07 Magdalena Rajkowska
Inspektor
modyfikacja
18.06.2019 10:43 Dorota Wólczyńska
publikacja
18.06.2019 10:24 Paweł Wach
publikacja
18.06.2019 09:23 Jarosław Popko
Inspektor
publikacja