Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
17.12.2018 13:39 Danuta Kaczmarek
Inspektor
publikacja
17.12.2018 12:44 Ewelina Kacprzak
publikacja
Dokument: Statut PP4 18
Kategoria: Prawo
17.12.2018 12:37 Ewelina Kacprzak
przeniesienie
Dokument: Statut 2018
Kategoria: Prawo
17.12.2018 11:44 Sylwia Sykuła
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
17.12.2018 11:31 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
17.12.2018 11:30 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 11:29 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 11:16 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
17.12.2018 11:16 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 11:15 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 11:15 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
17.12.2018 11:14 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 11:14 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 11:13 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
17.12.2018 11:13 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 11:13 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 11:12 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
17.12.2018 11:12 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 11:11 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 11:11 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 11:11 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
17.12.2018 11:10 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 11:10 Justyna Kacprzak
Inspektor
skasowanie
Dokument: Nr 53/2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert Nr KUZP/ZS/II/11/2018 na dofinansowanie wykonania zadania publicznego na 2019rok w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Kategoria: Zarządzenia Prezydenta
17.12.2018 11:10 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 11:09 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
17.12.2018 09:47 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdznia
17.12.2018 09:47 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 09:47 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdznia
17.12.2018 09:47 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 09:46 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdznia
17.12.2018 09:46 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 09:46 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdznia
17.12.2018 09:46 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
17.12.2018 09:22 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
17.12.2018 09:11 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
17.12.2018 09:09 Justyna Pawelec
modyfikacja
Kategoria: Opinie RIO
17.12.2018 09:08 Justyna Pawelec
publikacja
Kategoria: Opinie RIO
17.12.2018 08:59 Justyna Pawelec
publikacja
Kategoria: Opinie RIO
17.12.2018 08:41 Rafał Zimałek
Inspektor
publikacja
Załącznik: Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok
Dokument: 2019
17.12.2018 08:39 Rafał Zimałek
Inspektor
modyfikacja
Dokument: 2019