Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 16-09-2019 do 16-09-2019

publikacja
15
modyfikacja
10
skasowanie
1
Data Redaktor Akcja Zmiana
16.09.2019 15:32 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Kategoria: Dostawy
16.09.2019 15:31 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
16.09.2019 15:30 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Kategoria: Usługi
16.09.2019 15:30 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Usługi
16.09.2019 15:20 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
modyfikacja
Dokument: Symbol BOD
16.09.2019 15:13 Anna Gugała
modyfikacja
Załącznik: Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
16.09.2019 15:12 Anna Gugała
publikacja
16.09.2019 14:44 Agnieszka Kotowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria: Usługi
16.09.2019 14:43 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
16.09.2019 14:41 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
16.09.2019 14:40 Agnieszka Kotowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Unieważnienie postępowania
Kategoria: Dostawy
16.09.2019 14:39 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
16.09.2019 14:38 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
modyfikacja
Dokument: Symbol BOD
16.09.2019 13:58 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
16.09.2019 13:54 Danuta Kaczmarek
Inspektor
publikacja
16.09.2019 13:53 Danuta Kaczmarek
Inspektor
publikacja
16.09.2019 13:25 Justyna Kamińska
modyfikacja
16.09.2019 12:27 Renata Laskowska
publikacja
16.09.2019 10:30 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
16.09.2019 10:30 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
16.09.2019 10:03 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o udostępnienie informacji
16.09.2019 09:49 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
16.09.2019 09:03 Maryla Rybińska
inspektor
publikacja
16.09.2019 09:01 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku naboru
16.09.2019 09:00 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
16.09.2019 08:59 Maryla Rybińska
inspektor
przeniesienie
do góry