Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
15.02.2019 15:41 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
15.02.2019 15:41 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
15.02.2019 15:37 Karolina Krawczuk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Kategoria: Usługi
15.02.2019 15:34 Karolina Krawczuk
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
15.02.2019 15:22 Agnieszka Kotowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Unieważnienie części 1 zamówienia
Kategoria: Dostawy
15.02.2019 15:21 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
15.02.2019 14:56 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
15.02.2019 14:48 Krzysztof Woźniak
publikacja
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 15.02.2019 r. - raport z PS PWPW S.A.
15.02.2019 14:47 Krzysztof Woźniak
publikacja
Załącznik: Wyniki zdawalności za IV kwartał 2018 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z miast Radom, Warszawa, Siedlce, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Skierniewice, Gdańsk, Chełm, Bielsko-Biała, Lublin i Łomża
15.02.2019 14:45 Krzysztof Woźniak
publikacja
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 15.02.2019 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
15.02.2019 14:44 Krzysztof Woźniak
modyfikacja
15.02.2019 14:10 Agnieszka Jurkowska
publikacja
15.02.2019 11:45 Paulina Kowalik
publikacja
15.02.2019 11:17 Sylwia Kajtowska
publikacja
15.02.2019 10:50 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
15.02.2019 10:47 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
15.02.2019 08:04 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
15.02.2019 07:57 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
15.02.2019 07:57 Agnieszka Jurkowska
skasowanie
Dokument: Radny Karol Gutkowicz - interpelacja w sprawie planowanej sprzedaży budynku Dworca PKS
Kategoria: Interpelacje i zapytania
15.02.2019 07:43 Rafał Zimałek
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wykaz OPP
15.02.2019 07:43 Rafał Zimałek
Inspektor
skasowanie
Dokument: Aktualny wykaz radomskich organizacji OPP - aktualizacja 03.01.2019 r.
Kategoria: Organizacje pożytku publicznego
15.02.2019 07:42 Rafał Zimałek
Inspektor
modyfikacja