Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 06-04-2020 do 06-04-2020

publikacja
7
modyfikacja
5
skasowanie
1
Data Redaktor Akcja Zmiana
06.04.2020 15:09 Anna Wiatrek
Samodzielny referent
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
06.04.2020 15:07 Anna Wiatrek
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu 1 części zamówienia.
Kategoria: Dostawy
06.04.2020 15:07 Anna Wiatrek
Samodzielny referent
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
06.04.2020 14:56 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
06.04.2020 14:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
06.04.2020 14:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
06.04.2020 14:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
06.04.2020 14:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
06.04.2020 14:44 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
06.04.2020 14:42 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
06.04.2020 09:57 Daria Janas
Referent
publikacja
06.04.2020 08:48 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
Załącznik: Załącznik Nr 1
06.04.2020 08:48 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
skasowanie
Dokument: Nr 1325/2020 w sprawie ustalenia zasad oraz stawek za zajęcie nieruchomości (poza pasem drogowym) stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom i Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia.
Kategoria: Zarządzenia Prezydenta
do góry