Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 10-12-2019 do 10-12-2019

publikacja
19
modyfikacja
15
skasowanie
0
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.12.2019 15:36 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
publikacja
Załącznik: Z/1130/2019
10.12.2019 15:36 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
modyfikacja
10.12.2019 15:35 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
modyfikacja
10.12.2019 15:35 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
publikacja
10.12.2019 15:34 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
modyfikacja
10.12.2019 15:34 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
modyfikacja
10.12.2019 15:31 Elżbieta Rzeczkowska
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kadr i płac w wymiarze – 1 etat, prowadzonym przez Dyrektora PSP 33 w Radomiu
10.12.2019 15:28 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
modyfikacja
10.12.2019 15:27 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
publikacja
10.12.2019 15:27 Elżbieta Rzeczkowska
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kadr i płac w wymiarze – 1 etat, prowadzonym przez Dyrektora PSP 33 w Radomiu
10.12.2019 15:21 Elżbieta Rzeczkowska
modyfikacja
10.12.2019 15:21 Elżbieta Rzeczkowska
publikacja
Załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kadr i płac w wymiarze – 1 etat
10.12.2019 15:19 Dominika Dębska Cieślik
Inspektor
publikacja
10.12.2019 15:13 Elżbieta Rzeczkowska
publikacja
10.12.2019 14:58 Elżbieta Rzeczkowska
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kadr i płac w wymiarze – 1 etat
Kategoria: PSP 33
10.12.2019 14:55 Elżbieta Rzeczkowska
modyfikacja
Załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kadr i płac w wymiarze – 1 etat, prowadzonym przez Dyrektora PSP 33 w Radomiu
Kategoria: PSP 33
10.12.2019 14:54 Elżbieta Rzeczkowska
modyfikacja
Załącznik: Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kategoria: PSP 33
10.12.2019 14:53 Elżbieta Rzeczkowska
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kadr i płac w wymiarze – 1 etat
Kategoria: PSP 33
10.12.2019 14:45 Elżbieta Rzeczkowska
publikacja
Kategoria: PSP 33
10.12.2019 14:45 Elżbieta Rzeczkowska
publikacja
Kategoria: PSP 33
10.12.2019 14:45 Elżbieta Rzeczkowska
publikacja
Kategoria: PSP 33
10.12.2019 14:36 Elżbieta Rzeczkowska
modyfikacja
10.12.2019 13:27 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
10.12.2019 13:12 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 1128/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 grudnia 2019r. Wykaz nr BAG.1431.11.2019. EP nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Radomia przeznaczonej do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r., poz..2204 z późn. zm.)
10.12.2019 13:09 Beata Stępień
Inspektor
modyfikacja
10.12.2019 13:09 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
10.12.2019 12:39 Justyna Kacprzak
Inspektor
modyfikacja
10.12.2019 12:24 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
10.12.2019 09:34 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
10.12.2019 09:34 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
10.12.2019 09:21 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
10.12.2019 09:13 Bernarda Cieślak
modyfikacja
Załącznik: Rejestr Stowarzyszeń
10.12.2019 09:13 Bernarda Cieślak
modyfikacja
Załącznik: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20.05.2016 r.
10.12.2019 08:21 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
do góry