Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 24-09-2020 do 24-09-2020

publikacja
25
modyfikacja
23
skasowanie
9
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.09.2020 15:23 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria: Usługi
24.09.2020 15:23 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części 3 zamówienia
Kategoria: Dostawy
24.09.2020 15:23 Emilia Faryna
Inspektor
skasowanie
Dokument: 577634-N-2020 Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Radomia
Kategoria: Usługi
24.09.2020 15:22 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
24.09.2020 15:03 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 15:03 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 15:03 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 15:03 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 15:03 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 15:00 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria: Usługi
24.09.2020 14:59 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
24.09.2020 14:29 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
Kategoria: Konkursy
24.09.2020 14:29 Anna Wiatrek
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 1 i 15 części zamówienia
Kategoria: Dostawy
24.09.2020 14:28 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
24.09.2020 14:27 Anna Wiatrek
Samodzielny referent
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
24.09.2020 14:27 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
Kategoria: Konkursy
24.09.2020 14:27 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
24.09.2020 14:17 Danuta Kaczmarek
Inspektor
publikacja
24.09.2020 14:01 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
24.09.2020 13:59 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o podjęcie postępowania o podział nieruchomości
24.09.2020 13:58 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 13:52 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 13:42 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wykazy
24.09.2020 13:39 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 13:31 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 13:27 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
24.09.2020 13:24 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 13:16 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 13:08 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 13:07 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 12:58 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
24.09.2020 12:48 Aneta Grabowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I 2 ZAMÓWIENIA
Kategoria: Dostawy
24.09.2020 12:48 Aneta Grabowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
24.09.2020 12:41 Sylwia Sykuła
Inspektor
modyfikacja
24.09.2020 12:40 Sylwia Sykuła
Inspektor
modyfikacja
24.09.2020 12:40 Sylwia Sykuła
Inspektor
przeniesienie
24.09.2020 12:40 Sylwia Sykuła
Inspektor
przeniesienie
24.09.2020 12:40 Sylwia Sykuła
Inspektor
przeniesienie
24.09.2020 12:39 Sylwia Sykuła
Inspektor
modyfikacja
24.09.2020 12:34 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 12:28 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
przeniesienie
24.09.2020 12:25 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
skasowanie
Dokument: Dotyczy zabytku położonego przy ul. Mickiewicza 13 (nr karty GEZ 836/1671)
Kategoria: Wyłączenia kart adresowych obiektów
24.09.2020 12:24 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 12:23 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
modyfikacja
24.09.2020 12:13 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 12:10 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
przeniesienie
24.09.2020 12:07 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
skasowanie
Dokument: Dotyczy zabytku położonego przy ul. Mickiewicza 13 (nr karty GEZ 836/1671)
Kategoria: Wyłączenia kart adresowych obiektów
24.09.2020 12:05 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 11:58 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
skasowanie
Dokument: Dotyczy zabytku położonego przy ul. Mickiewicza 13 (nr karty GEZ 836/1671)
Kategoria: Wyłączenia kart adresowych obiektów
24.09.2020 11:57 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 11:56 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
modyfikacja
24.09.2020 11:53 Anna Tokarska
Starszy Inspektor
publikacja
24.09.2020 11:26 Monika Siara
publikacja
24.09.2020 11:07 Monika Siara
publikacja
24.09.2020 10:48 Kamila Maroszek
modyfikacja
Kategoria: PP 1
24.09.2020 10:19 Konrad Wójcik
Inspektor
publikacja
24.09.2020 09:57 Konrad Wójcik
Inspektor
publikacja
do góry