Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/7924,Uchwala-nr-4652009-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-Uchwale-Nr-1652007-Rady-Miejsk.html
2020-06-03, 20:07

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 465/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2009
Data modyfikacji : 19.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony