Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 830


DRUK Nr 857

U C H W A Ł A Nr 830/ 2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.05.2006 r.

w sprawie wydania opinii w zakresie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasta Radomia.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek Nadleśnictwa Radom o uznanie za ochronne lasów państwowych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia o łącznej powierzchni 264ha, stanowiące kompleksy: Las Kapturski (obr. I/1, ark. 1), Las Pacyna (obr. XXIX, ark. 229), Las Janów (obr. III/1, ark. 146 - teren zamknięty-lotnisko) oraz grunty leśne oznaczone nr ew.: 1, 45/26, 47, 48 położone w obrębie Wincentów.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry