Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 658


Druk nr 689

Uchwała Nr 658/ 2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 535/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Uchwały nr 599/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 marca 2005 roku zmieniającej Uchwałę Nr 227/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 września 2003 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2003-2007, Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 535/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu wprowadza się następujące zmiany :

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji - dyr. Jerzy Kacak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry