Uchwały

XVIII/1612019
Data publikacji 31.05.2019

Uchwała nr XVIII/161/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu – Radom położonej w Radomiu przy ul. Inwestycyjnej składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym 279/5, 275/40 (Obr. 0070-Wośniki, ark. 74), na rzecz dzierżawcy

Załączniki

Data publikacji 31.05.2019

Data modyfikacji 26.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 33 wizyt