Uchwały

XV/145/2019
Data publikacji 17.04.2019

Uchwała nr XV/145/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu „Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska"”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.

Załączniki

Data publikacji 17.04.2019

Rejestr zmian
Autor : Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 26 wizyt