Uchwały

XII/127/2019
Data publikacji 28.03.2019

Uchwała nr XII/127/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu „Dźwignia kariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.

Załączniki

Data publikacji 28.03.2019

Rejestr zmian
Autor : Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 39 wizyt