Uchwały

Strona znajduje się w archiwum.

705/2018
Data publikacji 22.06.2018

Uchwała nr 705/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: Świetlica „FAN - FARA” nr projektu RPMA.09.02.01-14-A147/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Załączniki

Data publikacji 22.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 149 wizyt