Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 705/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: Świetlica „FAN - FARA” nr projektu RPMA.09.02.01-14-A147/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony

do góry