Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 498


Druk Nr 512

UCHWAŁA NR 498/2004

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 11.10.2004roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminów przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów; pełnomocnictwa dla Prezydenta Miasta Radomia dotyczącego zatwierdzenia projektów stypendialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego; zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2005.

Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Radomiu uchwala:

  1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości - Edycja 2004/2005, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały.

  1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Rada Miejska w Radomiu upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do zatwierdzenia projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

§ 3

Rada Miejska w Radomiu zobowiązuje Prezydenta Miasta Radomia do zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w wysokości określonej w projektach, tj. około 30 tys PLN w 2005 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Radomia Tadeusz Pyrcioch

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Data modyfikacji : 05.04.2005
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji - dyr. Jerzy Kacak
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry