Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/37677,Uchwala-nr-4462017-w-sprawie-zmiany-Uchwaly-Nr-3882016-Rady-Miejskiej-w-Radomiu-.html
2020-08-13, 19:05

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 446/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 202

Nowelizacje lub dokumenty nowelizowane

Metadane

Data publikacji : 29.03.2017
Data modyfikacji : 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Wioletta Kotkowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony