Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 386


Druk nr 376

Uchwała Nr 386/2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15.03.2004 roku

w sprawie: odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Radomiu.

Na podstawie art. 166 § 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póź. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Odwołuje się panią Annę Krulak - Ostrowską c. Ryszarda z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Radomiu.

  2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 17.03.2004
Obowiązuje od : 15.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rady Miejskiej - dyr. Michał Łabądź
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry