Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/18326,Uchwala-nr-2842012-w-sprawie-regulaminu-udzielania-pomocy-materialnej-o-charakte.html
2020-07-04, 16:42

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 284/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia

Nowelizacje lub dokumenty nowelizowane

Metadane

Data publikacji : 29.02.2012
Data modyfikacji : 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony