Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 286


Uchwała Nr 286/ 2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 r.

w sprawie: przedłużenia umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy Królowej Jadwigi 12, na rzecz Stowarzyszenia "Po Pierwsze Rodzina" w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie ze Stowarzyszeniem "Po Pierwsze Rodzina" z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogonowskiego 22, umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy Królowej Jadwigi 12, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Radomia jako działki nr nr 350/8 i 109/9, o łącznej pow. 5314 m2, do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr 11080.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 27.11.2003
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry