Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 285


Uchwała Nr 285/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003r

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy Al. Wojska Polskiego róg ul. Lubelskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000r Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonej jako działka Nr 76 o powierzchni 25525 m2, na rzecz każdoczesnego właściciela działki Nr 77, położonej w Radomiu przy Al. Wojska Polskiego róg ul. Lubelskiej, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu szerokości 6,0 m ciągnącego się od ul. Lubelskiej do granicy działki (zgodnie z załącznikiem graficznym).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 27.11.2003
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry