Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/stanowiska-apele/5013,Stanowisko-Rady-Miejskiej-w-sprawie-sciezek-zdrowia.html
2020-07-04, 17:10

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie ścieżek zdrowia


Szanowny Pan

Prof. Janusz Kurtyka

Prezes

Instytutu Pamięci Narodowej

w Warszawie

za pośrednictwem

Pana Jacka Waltera

Dyrektora Oddziału

Instytutu Pamięci Narodowej

w Lublinie

STANOWISKO

Rady Miejskiej w Radomiu

podjęte na sesji w dniu 26 maja 2008 roku

W imieniu mieszkańców m. Radomia zwracamy się o wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie, uznającego radomskie „ścieżki zdrowia” nie za formę znęcania się przez komunistów nad przeciwnikami politycznymi (zbrodnie komunistyczne), ale za zwyczajne bicie.

To radomscy prokuratorzy z IPN skierowali kilka aktów oskarżenia przeciwko byłym milicjantom, zarzucając im bicie i znęcanie się nad osobami zatrzymanymi w związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w naszym mieście w czerwcu 1976r. Czyny te kwalifikowały się jako zbrodnie komunistyczne.

Pamiętając o skutkach represji po Radomskim Czerwcu '76, które tak boleśnie odrzucili mieszkańcy Radomia uważamy, że nie powinno być dla tych spraw przedawnienia w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

Metadane

Data publikacji : 28.05.2008
Obowiązuje od : 26.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
radni Rady Miejskiej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony