Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14.05.2007r. w sprawie wszczęcia procedury odwołania ze stanowiska Pani Małgorzaty Jureckiej, dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej


Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

przyjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 14.05.2007 r.

Rada Miejska w Radomiu wyraża zaniepokojenie wszczętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, procedurą odwołania ze stanowiska Pani Małgorzaty Jureckiej, dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej.

Nie kwestionując uprawnień Zarządu do powoływania i odwoływania dyrektorów podległych instytucji, uważamy że instytucje te służą przede wszystkim lokalnym społecznościom i z tego też powodu zabieramy głos w sprawie odwołania
Pani Małgorzaty Jureckiej.

Pani Jurecka od 16 lat kieruje Muzeum Wsi Radomskiej, dobrze współdziałając
z radomską społecznością - instytucjami samorządowymi, kościołem, szkołami, środowiskami biznesu. To najwyższej klasy fachowiec, osoba całym sercem oddana swojej pracy, żyjąca sprawami radomskiej kultury i wielce dla niej zasłużona. Jak najlepsze świadectwo pani Jureckiej wystawiły nie tylko działające w skansenie związki zawodowe, ale i Rada Muzeum Wsi Radomskiej, fachowcy ze Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, pracownicy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, organizacje współpracujące od lat z panią Jurecką jak np. Cech Piekarzy (współorganizator Święta Chleba). Co więcej pracę pani Jureckiej oceniał dotychczas pozytywnie również Zarząd Mazowsza - w ubiegłym roku dyrektorka skansenu została uhonorowana Nagrodą Marszałka. Kilka tygodni temu nagrodę od przedstawicieli biznesu za działalność na rzecz kultury wręczał Pani Jureckiej członek zarządu województwa
Piotr Szprendałowicz.

Przygotowywane bowiem przez muzeum pod dyrekcją Pani Jureckiej imprezy
takie jak: Niedziela Palmowa, Noc Świętojańska, Święto Chleba, Święto Ziemniaka, inscenizacja bitew Powstania Styczniowego przyciągają każdorazowo po kilka tysięcy osób, dostarczają wiedzy o polskim folklorze, historii wsi i tradycji oraz bawią. Co więcej imprezy te są organizowane, bo Pani Dyrektor udaje się namówić do współpracy przedstawicieli lokalnego biznesu. Dzięki pozyskiwanym pieniądzom z ministerstwa kultury systematycznie posuwa się naprzód restauracja polichromii w kościółku z Wolanowa.

Dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu Pani Jureckiej w Muzeum Wsi Radomskiej prowadzone są właśnie ogromne inwestycje, tak wielkie jakich nie było
od czasu powstania tej placówki 30 lat temu. Na projekt „Zdarzyło się kiedyś nad wodą” przygotowany przez muzeum, w ciągu ostatnich dwóch lat z różnych źródeł pozyskała ponad 14 mln zł. W ramach tego projektu już powstaje m.in. system monitoringu, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, parking, budynek recepcyjny, edukacyjny, pawilon ekspozycyjny, trasa turystyczna wzdłuż stawu i most. Budowany jest też parking, którego brak tak bardzo dawał się dotychczas odczuć. Wniosek o dofinansowanie
tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej został bardzo wysoko oceniony,

zajmując drugą lokatę na liście rankingowej w ramach ZPORR i otrzymał 89,28 % możliwych do uzyskania punktów.

Pani Jurecka nie zaniedbuje też powiększania kolekcji. W ciągu trzech lat Pani Dyrektor pozyskała 800 obiektów muzealnych, dzięki czemu Muzeum Wsi Radomskiej jest w czołówce muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Systematycznie realizowane są także w skansenie różnorodne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, bez zakłóceń przebiega współpraca z twórcami ludowymi i zespołami folklorystycznymi.

Zarzuty wysuwane pod adresem Pani Dyrektor takie jak: brak zaangażowania
w realizację przyjętej przez Zarząd Województwa koncepcji dalszego funkcjonowania muzeum, niewykazywanie starań o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, brak zaangażowania w pozyskiwanie nowych eksponatów, niedostateczna współpraca z innymi placówkami kultury podległymi marszałkowi w świetle tych faktów są całkowicie nieuzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Skurkiewicz

2

Metadane

Data publikacji : 14.05.2007
Obowiązuje od : 14.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
klub radnych PiS
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry