Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej dot. zmniejszenia liczby mandatów w Sejmiku


Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24 lipca 2006 roku

Zgodnie z art. 27 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego ( Dz. U. z 2003r., Nr 159, poz. 1547 ze zm.) ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym mają być przeprowadzone wybory. Tym samym zmiany w trakcie roku kalendarzowego liczby mieszkańców są niedopuszczalne.

Radom, drugie co do wielkości miasto Mazowsza, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych, jest okręgiem, w którym na jeden mandat radnego Sejmiku przypadają 104.954 osoby.

Wymieniona liczba jest zdecydowanie największą liczbą osób przypadającą na jednego radnego w Sejmiku na Mazowszu.

W porównaniu z zaledwie 88.053 osobami przypadającymi na jeden mandat radnego Sejmiku w okręgu wyborczym Nr 3 ukazuje to skalę dysproporcji pomiędzy poszczególnymi okręgami wyborczymi, a tym samym wskazuje na łamanie podstawowej zasady konstytucyjnej jaką jest ,,zasada przedstawicielstwa” w wybieraniu oraz sprawowaniu władzy przez społeczności lokalne, która przyświecała założeniom reformy samorządowej państwa.

Zaproponowany podział mandatów budzi również zastrzeżenia natury społecznej. Czy jest sprawiedliwe, że w Sejmiku, w którym zasiada 51 radnych aż 26 pochodzi z Warszawy i najbliższych okolic stanowiących aglomerację warszawską? Ponadto niniejsza zmiana nie była konsultowana społecznie ze społecznością, której dotyczyła.

Wyrażamy pogląd, iż ograniczanie pozycji dawnych miast wojewódzkich jak Radom, Ostrołęka, Siedlce doprowadzi do dalszego ich osłabienia gospodarczego, kulturowego i społecznego.

Przyjęcie powyższej uchwały przez Sejmik zaprzecza idei społeczeństwa obywatelskiego, wpływu lokalnych środowisk na podejmowanie decyzji oraz budowie silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 26.07.2006
Obowiązuje od : 24.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radę Miejską w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry