Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Muzeum Historii Miasta i Regionu Radomskiego


Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.05.2006r.

w sprawie utworzenia Muzeum Historii Miasta i Regionu Radomskiego

Komisja Kultury Rady Miejskiej na wspólnym posiedzeniu z kierownictwem Muzeum im. Jacka Malczewskiego, poświęconym problemowi radomskiego muzealnictwa, przy udziale organizacji pozarządowych zainteresowanych omawianą problematyką, takich jak Związek Harcerstwa Polskiego i Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia, postanowiła przedłożyć Radzie Miasta propozycję powołania do życia Oddziału Muzeum im. Jacka Malczewskiego jako - Muzeum Historii Miasta i Regionu Radomskiego.

Bazą merytoryczną, faktograficzną i zabytkową przyszłego muzeum będą dwie kamienice na pl.Rynek 4\5 - Dom Gąski i Esterki, obecna siedziba Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej.

Gromadzone w Muzeum im. Jacka Malczewskiego pamiątki, obiekty muzealne, dokumenty i materiały fotograficzne dotyczące historii miasta, są już opracowane przez pracowników muzeum i częściowo prezentowane w sposób ciągły na stałych wystawach tej placówki. Dotyczy to takich ekspozycji, jak:

- „Archeologiczne zabytki Radomia - prahistoria miasta”,

- „Historia radomskiego zamku - od wzniesienia do upadku”,

- „Historia Radomia w latach 1850 - 1945 w kolekcji rodziny Pinno”.

Pozostałe materiały historyczne są na bieżąco gromadzone i opracowywane. Znajdują się one w pomieszczeniach i magazynach muzeum.

Utworzenie Muzeum Historii Miasta i Regionu Radomskiego będzie możliwe po przeniesieniu istniejącego Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej do powstającego w Radomiu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej,,Elektrownia''przy ul. Kopernika1. Przewidywany czas remontu i adaptacji wspomnianego obiektu oraz translokacja zbiorów do nowej siedziby planowana jest na lata 2009/2010.

W związku z powyższym Rada Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta Radomia z prośbą o przygotowanie i podpisanie długoterminowej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącej współpracy, mającej na celu między innymi wzbogacanie i pozyskiwanie nowych obiektów związanych z historią miasta Radomia. Wspomniana umowa powinna określić stałe wsparcie finansowe, które pozwoli na bieżące zakupy pojawiających się na rynku okazów muzealnych.

Prezentowana propozycja tworzy solidną gwarancję powołania stałej placówki muzealnej poświęconej historii naszego miasta i regionu. Zapewnia kompletowanie rzetelnej dokumentacji naukowej na nowoczesnych nośnikach elektronicznych oraz daje możliwość stworzenia stałej bazy informacji o naszej historii dostępnej dla mieszkańców miasta i regionu, uczniów i środowisk akademickich w celach poznawczych, edukacyjnych i naukowych. Będzie również istotnym elementem promocji Radomia w regionie i kraju. Pozwoli na przeniesienie istniejących już zbiorów zgromadzonych w Galerii Dziedzictwa Kulturowego Miasta Radomia oraz Muzeum Harcerstwa Ziemi Radomskiej w jedno miejsce zapewniając im możliwość dalszego rozwoju pod fachowym nadzorem muzealnym.

Przyjęcie i wdrożenie w życie prezentowanej koncepcji uważamy za jedynie celowe i uzasadnione działanie, zarówno pod względem merytorycznym jak i ekonomicznym, zmierzające do realizacji wyżej wymienionego celu.

Powoływanie nowej instytucji zajmującej się omawianą problematyką i poszukiwanie dla niej bazy materialnej uważamy za działanie bezcelowe, kosztowne, pozbawione jakichkolwiek merytorycznych i ekonomicznych przesłanek.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 05.06.2006
Obowiązuje od : 05.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry