Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia województwa radomskiego w celu aktywizacji regionu Ziemi Radomskiej


STANOWISKO

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29 maja 2006r

w sprawie wyodrębnienia województwa radomskiego w celu aktywizacji regionu Ziemi Radomskiej

Radom, miasto narodzin polskiej demokracji, której 500-lecie obchodziliśmy w 2005r, a także miejsce krwawych robotniczych walk o niepodległość w 1905 roku i Protestu Robotniczego z 1976r., powszechnie uważanego za jeden z głównych impulsów powstania fenomenu społecznego Solidarności, przeżywa obecnie trudny okres depresji gospodarczej. Wymownym wyrazem tego stanu jest wysoki poziom bezrobocia, sięgający 30% w mieście i prawie 40% w regionie.

Podjęty przez nas PROGRAM INTERWENCYJNY, skierowany do władz samorządowych najzamożniejszego województwa w kraju, jest konsekwentnie ignorowany. Nie możemy zgodzić się z tym lekceważącym stanowiskiem organu odpowiedzialnego za strategię rozwoju i politykę regionalną.

Respektując zasadę Konstytucji Rzeczpospolitej Polski o zrównoważonym rozwoju i wyrównywaniu dysproporcji, stanowczo domagamy się wyodrębnienia województwa radomskiego do stworzenia właściwych, uczciwych i godnych podstaw rozwojowych mieszkańców tej ziemi.

Po wydarzeniach z 1976 roku, miasto nasze doświadczyło represyjnych działań władz państwowych podjętych jako sankcja za wystąpienia radomskich robotników. Obecnie 230 tys. Radom, od siedmiu lat włączony do województwa mazowieckiego, dotknięty został najwyższym w Europie bezrobociem dla miast tej wielkości.

Olbrzymie potencjalne możliwości rozwojowe miasta i regionu Ziemi Radomskiej ciągle są niewykorzystane dla budowy dobra wspólnego naszej Ojczyzny. Dobro to stanowi podstawę uprawnień społeczności i obowiązków jednostki.

W związku z przyjętymi zasadami uzyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, widzimy potrzebę wydzielenia metropolitalnego okręgu Warszawy i utworzenia samodzielnych jednostek administracji szczebla wojewódzkiego dla obszaru pozametropolitalnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 05.06.2006
Obowiązuje od : 05.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry