Urząd Miejski w Radomiu

Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2005 r.


Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.08.2005r.

W dniu 24 maja 2005 odbyły się w Radomiu Obchody 500-lecia uchwalenia Konstytucji „Nihil novi”. Na uroczystości przybyło wiele znamienitych osób z Prymasem Polski Józefem Kardynałem Glempem i Marszałkiem Sejmu RP Włodzimierzem Cimoszewiczem na czele. Między innymi został podpisany przez przedstawicieli najwyższych władz kościelnych i państwowych oraz ogłoszony publicznie Uniwersał, podkreślający wagę dokonań Sejmu Walnego Rzeczypospolitej w 1505 r. Ponadczasowe przesłanie naszych przodków jest także obecnie aktualne i ważne dla przyszłości demokratycznej Europy.

Obecnie, mimo członkostwa polski w UE, czynione są zakulisowe próby podziału wspólnoty, na państwa pierwszej i drugiej kategorii. W tej sytuacji bardzo ważną sprawą powinno być przypominanie naszym rodakom oraz pozostałym mieszkańcom Europy o osiągnięciach polskiej myśli politycznej.

W czasach, kiedy większość krajów tzw. „starej Unii” nie miało do końca ugruntowanej państwowości, systemu prawnego i nie marzyło nawet o jakiejkolwiek formie demokracji, Polacy tworzyli pierwszą na świecie międzynarodową organizację, Unię Polski i Litwy, oraz wprowadzali w życie demokratyczne zasady regulujące stosunki społeczne w państwie. W wygłoszonej w katedrze okolicznościowej homilii ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp Konstytucję Nihil Novi postawił w jednym rzędzie ze Zjazdem Gnieźnieńskim i Konstytucją 3 Maja z 1791r.

Dziwi nas, że telewizja publiczna, finansowana między innymi ze środków społecznych, nie uznała za stosowne przekazania w którymś z ogólnopolskich programów informacji o tak ważnej rocznicy. Zabiegi i wielokrotne zaproszenia kierowane przez władze Radomia nie przyniosły żadnych efektów.

Rada Miasta Radomia ubolewa z powodu zmarnowanej okazji wypromowania polskiego dziedzictwa i protestuje przeciwko takiemu postępowaniu kierownictwa TVP. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że ten błąd należy i można naprawić. Okazja po temu nadarzy się we wrześniu br. podczas drugiej części obchodów 500-lecia Konstytucji „Nihil novi”. Rada Miasta zobowiązuje Prezydenta Radomia do udzielenia TVP wszystkiej niezbędnej pomocy oraz udostępnienia posiadanych materiałów dotyczących obchodów rocznicowych. Władze TVP proszone są o nie zmarnowanie kolejnej okazji do promocji naszego kraju, zrealizowanie i wyemitowanie materiału dotyczącego Konstytucji „Nihil novi” a także obchodów jej pięćsetnej rocznicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 31.08.2005
Obowiązuje od : 31.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry